18/7/2022 Διαγραμματικά η κατάσταση παραμένει η ίδια τόσο στους διεθνείς δείκτες όσο και στην εγχώρια αγορά.

Εκτιμούμε ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ένα μεγάλο μέρος από τις αρνητικές εξελίξεις ωστόσο εκτιμούμε ότι εκκρεμούν να εκπληρωθούν χαμηλότεροι στόχοι. Σε σημαντικούς δείκτες έχουν ήδη διαμορφωθεί πλαγιοκαθοδικά κανάλια που ... Read More