7/11/2021. Ανοδική επέκταση στους δείκτες της W. Street και Ευρώπης

Η εγχώρια αγορά (Γ. δείκτης) συνεχίζει να προσπαθεί να επιτύχει τον βασικό στόχο της που είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των τελευταίων υψηλών (931,94). Σημαντικότερη η συμβολή πλέον ... Read More

Η πρόσφατη συμπεριφορά του Γ. Δείκτη καθιστά πλέον ως πρωτεύον το γνωστό σενάριο της ανοδικής επέκτασης του.

Η πρόσφατη συμπεριφορά του Γ. Δείκτη καθιστά πλέον ως πρωτεύον το γνωστό σενάριο της ανοδικής επέκτασης του. Πιστεύουμε ότι οι επόμενες 1,2 συνεδριάσεις θα είναι καθοριστικές για να εκτιμήσουμε με ... Read More