21/11/2021 Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου δείχνει να έχει ολοκληρώσει ένα πρώτο ανοδικό κύκλο.

Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου δείχνει να έχει ολοκληρώσει ένα πρώτο ανοδικό κύκλο. Αναμένουμε πρώτα βραχυχρόνια υποχώρηση και μετά επαναφορά σε νεότερα υψηλά για τις σημαντικές διεθνείς ... Read More

14/11/2021 Στα τρέχον επίπεδα εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει και μια ενδιάμεση βραχυχρόνια υποχώρηση.

Η πρόσφατη απόφαση της Fed να περιορίσει πολύ προσεκτικά την αγορά στοιχείων ενεργητικού αποτέλεσε, κατά τα φαινόμενα, πρόσφορο έδαφος για την ομαλή ανοδική συνέχεια στις μετοχικές αγορές. Στα τρέχον επίπεδα ... Read More

7/11/2021. Ανοδική επέκταση στους δείκτες της W. Street και Ευρώπης

Η εγχώρια αγορά (Γ. δείκτης) συνεχίζει να προσπαθεί να επιτύχει τον βασικό στόχο της που είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των τελευταίων υψηλών (931,94). Σημαντικότερη η συμβολή πλέον ... Read More

Η πρόσφατη συμπεριφορά του Γ. Δείκτη καθιστά πλέον ως πρωτεύον το γνωστό σενάριο της ανοδικής επέκτασης του.

Η πρόσφατη συμπεριφορά του Γ. Δείκτη καθιστά πλέον ως πρωτεύον το γνωστό σενάριο της ανοδικής επέκτασης του. Πιστεύουμε ότι οι επόμενες 1,2 συνεδριάσεις θα είναι καθοριστικές για να εκτιμήσουμε με ... Read More