Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τα σχόλια που παρέχει η εταιρεία VITALFINANCE (εφεξής η "Εταιρεία") μέσω της ιστοσελίδας vitalfinance.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και των τυχόν συνημμένων σε αυτό αρχείων ανήκει στην VITALFINANCE. Η αντιγραφή, χρήση αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη αντίκειται στο νόμο.
Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου (INTERNET) δεν είναι ασφαλείς, η VITALFINANCE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος δικτυακού τόπου. Στον επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση ή προτροπή για αγορές ή πωλήσεις μετοχών στις χρηματαγορές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.