28/02/2021


Όλοι οι δείκτες στις ξένες αγορές, αλλά και στην εγχώρια, διατηρούν (με κυματικούς όρους) ενεργά τόσο το βραχυχρόνια δυσμενές όσο και το θετικό σενάριο.

Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι, στο παρόν χρόνο, μια σημαντική καθοδική συνέχεια στις ξένες αγορές θα ταυτιστεί με το κύμα ''4'' της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου 2020 και θα υπολείπεται μόνο μία τελευταία ισχυρή ανοδική προσπάθεια σε νεότερα ιστορικά υψηλά. Την ανοδική αυτή προσπάθεια εκτιμούμε ότι θα την ακολουθήσει και η Ελληνική αγορά με δυναμική (ειδικά ο τραπεζικός κλάδος).

- Ένα από τα παράδοξα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση είναι ότι όσο θα αρχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα στην πραγματική οικονομία και κοινωνία (κυρίως μέσω της μαζικής χρήσης των εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο) τόσο θα δημιουργούνται και σταδιακά δυσμενέστερες συνθήκες για τις αγορές μετοχών αφού:

α) θα αρχίσει να ξεθωριάζει η ανάγκη για τόσο έντονες παρεμβάσεις από πλευράς των κεντρικών τραπεζών (κάτι το οποίο θα πρέπει και να επικοινωνηθεί στις αγορές..) και

β) θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις για σταδιακό περιορισμό των εξαιρετικά ελαστικών δημοσιονομικών πολιτικών και κανόνων. Ειδικά στην ΕΕ αυτό αναμένεται να δημιουργήσει πολλές και έντονες τριβές..

Είναι επομένως αρκετά πιθανό η επόμενη ισχυρή διορθωτική κίνηση στις διεθνής αγορές να μην έχει να κάνει με άσχημα νέα αλλά με θετικά.. Διαγραμματικά, η διόρθωση αυτή θα αποτελεί την διόρθωση του συνόλου της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020 (W. Street). Ο ευρύτερος χρονισμός θα επιβεβαιωθεί μόνο μετά την εκδήλωση και του διορθωτικού κύματος ''4''. Αυτός είναι ο λόγος που αποδίδουμε τόση μεγάλη σημασία στη διόρθωση αυτή, όταν θα έρθει.

21/2/2021


Η αναμενόμενη βραχυχρόνια ανοδική επέκταση πραγματοποιήθηκε στους βασικούς εγχώριους δείκτες. Η αγορά δεν δείχνει να βιάζεται και από διαγραμματικής άποψης παραμένουν ανοικτά τόσο το δυσμενές όσο και το θετικότερο σενάριο. Εκτιμούμε ότι είναι θέμα λίγων ημερών για την οριστικοποίησή του. Τα επίπεδα ενεργοποίησης του κάθε σεναρίου είναι συγκεκριμμένα και αποτελούν τον οδηγό μας.

Βασική μας παραδοχή είναι ότι η εγχώρια αγορά θα ακολουθήσει την κατεύθυνση κίνησης των σημαντικών ξένων αγορών (W. Street, Dax). 

Αν υπάρξει ισχυρή ανοδική επέκταση του τρέχοντος κύματος ''3'', στις ξένες αγορές, εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσουμε και εμείς ανοδικά, έστω και με σχετική ανοδική υστέρηση.

Αντίθετα, μια άμεση και σημαντική διόρθωση ως κύμα ''4'' θα οδηγήσει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και τους εγχώριους δείκτες σε πολύ συγκεκριμμένες πορείες και θα φανερώσει εκ νέου την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ακόμα η αγορά (η οποία μετά την ισχυρή άνοδο του Νοεβρίου είχε ΄΄ξεχαστεί΄΄).

Οι βασικοί δείκτες που εξετάζουμε ακόμα και στο δυσμενές σενάριο εκτιμούμε ότι θα καταφέρουν να επανέλθουν σε νεότερα υψηλά. Ωστόσο, μετά την επίτευξή τους το βασικό μας σενάριο είναι ότι θα υπάρξει εκ νέου σημαντικότατη καταπόνηση.

Categories