19/04/2021


Την εβδομάδα που μας πέρασε ο Γ. Δείκτης και ΔΤΡ βρέθηκαν μέσα στην πρώτη ζώνη αντιστάσεων που είχε οριστεί. Από τα τρέχοντα, η λίγο υψηλότερα επίπεδα, θα αναμένουμε και τις πρώτες τοπικές διακυμάνσεις τους.

Εκτιμούμε ότι οι όποιες διορθώσεις δεν θα ακυρώσουν την ανοδική συνέχεια της αγοράς όπως αυτή έχει αναλυθεί το τελευταίο διάστημα.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει απολύτως υποστηρικτικό. 

Γ. Δείκτης

Η εκτιμησή μας παραμένει ότι η αγορά πολύ δύσκολα θα αποφύγει τοπικές διορθώσεις στη ζώνη τιμών των προηγούμενων υψηλών. Μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά δεδομένου των εξαιρετικά έντονων πωλήσεων που εκδηλώθηκαν σε αυτά τα επίπεδα το 2020. Κυματικά, η άνοδος από τις 726 μονάδες δείχνει κοντά στην ολοκλήρωσή της. Αν έχουμε την αναμενόμενη συμπεριφορά που περιγράφουμε, τότε θα εμφανιστεί και μια λίγο ευρύτερη διόρθωση, πιθανότατα σχετικά οριζόντια, την οποία και θα θεωρήσουμε ως κύμα ''iv'' του εσωτερικού ανοδικού κύματος ''3''. 

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια εντονότερη ανοδική συνέχεια αλλά προς το παρόν αυτό παραμένει ένα δευτερεύον σενάριο σε αναμονή.

11/04/2021


Η εγχώρια αγορά συνεχίζει με ομαλό τρόπο την ανοδική της πορεία συνεπικουρούμενη από την επίσης ανοδική εξέλιξη στις σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Ο Γ. Δείκτης απέχει ελάχιστα από τα προηγούμενα υψηλά του 2020. Η εκτιμησή μας παραμένει ότι σε αυτή την ζώνη τιμών είναι πολύ πιθανό να υπάρξει τοπική διόρθωση πριν η αγορά επιχειρήσει την υπέρβασή τους.

Παρόμοια εικόνα και στον Τραπεζικό δείκτη όπου βασικές μετοχές είναι πλέον πολύ κοντά στους στόχους τους. Από την συμπεριφορά τους τις επόμενες 1,2 εβδομάδες θα δούμε αν θα ενισχυθεί η όχι και το βασικό μας σενάριο.

Στις ξένες αγορές συνεχίζεται η ανοδική επέκταση του ενδιάμεσου ανοδικού κύματος ''3''. Αναμένουμε, από υψηλότερα επίπεδα, μια σημαντική διόρθωση ως κύμα ''4'' που θα οριοθετήσει κυματικά καλύτερα και την δική μας αγορά.

Categories