4/01/2021


Στις διεθνείς αγορές έχουν αναπτυχθεί τοπικές διακυμάνσεις που κατά την εκτιμησή μας δεν ακυρώνουν την προσπάθεια των δεικτών για υψηλότερα επίπεδα.

Αναμένουμε σύντομα περαιτέρω ανοδική συνέχεια (ακόμα και αν χρειαστεί να μεσολαβήσει ακόμα μια βραχυχρόνια διακύμανση).

Στους βασικούς δείκτες αναφοράς συνεχίζουμε να βλέπουμε κίνηση μέσα σε ανοδικό κύμα σε θέση ''3''. Σε υψηλότερα επίπεδα θα αναμένουμε την εκδήλωση μιας ευρύτερης διόρθωσης. Από το εύρος της διόρθωσης και , κυρίως, από το αν υπάρξει επικάλυψη με τα προηγούμενα υψηλά του Σεπτεβρίου θα εκτιμήσουμε και την δομή κίνησης του συνόλου της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου 2020. Επομένως, η αγορά θεωρούμε ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε θέση long σε μεσοχρόνιο επίπεδο.

Η εσωτερική αγορά αναμένουμε να ακολουθήσει ανοδικά καθώς οι γνωστές βασικές αντιστάσεις είναι υψηλότερα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην εσωτερική δομή της ανόδου, κυρίως στον Γ. δείκτη.

27/12/2020


Βραχυχρόνια διακύμανση στους βασικούς δείκτες στην εγχώρια αγορά παράλληλα με τις διεθνείς.

Δεν έχουν διασπαστεί σημαντικές στηρίξεις, ωστόσο με βάση την διάρκεια της διόρθωσης αυτής μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει κλείσει ένα πρώτο ΄΄εσωτερικό΄΄ανοδικό προωθητικό από τα χαμηλά στα τέλη Οκτωβρίου. Για όσο διάστημα η διόρθωση παραμένει στα πλαίσια του 38% retracement θεωρούμε ότι το ανοδικό αυτό αποτελεί μέρος μόνο της συνολικής πρώτης ανοδικής προσπάθειας. Μόνο με διόρθωση της τάξης του 50% retracement θα θεωρήσουμε ότι έχει πλήρως εκδηλωθεί η αναμενόμενη ενδιάμεση υποχώρηση της αγοράς (ως κύμα ''b'' στον ΔΤΡ για παράδειγμα). 

Οι ανοδικοί στόχοι παραμένουν υψηλότερα και αυτό ισχύει ακόμα και αν υπάρξει πολύ βραχυχρόνια καθοδική επέκταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δείκτης DAX που εκτιμούμε ότι προετοιμάζει ισχυρή ανοδική επέκταση σε νεότερα ιστορικά υψηλά ακόμα και αν υπάρξει βραχυχρόνια καθοδική επέκταση:

Categories