22/03/2021


Η τοπική διακύμανση στην Ελληνική αγορά (κυρίως λόγω του τραπεζικού κλάδου) χωρίς να υπάρχει παράλληλη αρνητική συμπεριφορά στις διεθνείς αγορές δείχνει την αυξανόμενη νευρικότητα των επενδυτών.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν εκτενείς αναφορές για τις πολύ θετικές προοπτικές της Ελληνικής αγοράς και ειδικά του τραπεζικού κλάδου. Εμφανίστηκαν και αρθρά που ευθέως αναφέραν ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να κατανοήσουν (!!) τις θετικές εξελίξεις στην περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς και αδίκως μειώνουν ραγδαία τις θέσεις τους. Είναι, ίσως, οι ίδιοι που έβλεπαν την καταστροφή του κλάδου στα χαμηλά του 2020, όταν εμείς εδώ ήδη προετοιμαζόμασταν για την επόμενη ισχυρή ανοδική κίνηση του κλάδου. Η συγκεκριμμένη τράπεζα ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια ένα από τα δύο (αρνητικά) σενάριά που είχαν αναπτυχθεί στα τέλη του 2020 και δείχνει να θέλει να προσεγγίσει πρώτη από όλες τον καθοδικό στόχο της. Λόγω του διαφορετικού χρονισμού της δεν αποκλείουμε κάποια σημαντική θετική απόκλιση έναντι του ΔΤΡ αργότερα μέσα στο 2021.

Η διαγραμματική πραγματικότητα είναι ότι ο τραπεζικός κλάδος δείχνει να έχει ακόμα ανοδικό δρόμο να διανύσει πριν φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα για την μεσοχρόνια πορεία του. Η αλήθεια είναι ότι ενώ μπορεί να βρεθεί, με σχετικό πάντα τρόπο, ένας σημαντικός πυθμένας (η κορυφή) είναι πολύ πιο δύσκολο να διερευνηθεί η ενδιάμεση πορεία ενός δείκτη η μετοχής. Σε αυτή ακριβώς την φάση βρισκόμαστε τώρα. Ενώ είναι σαφές σε εμάς ότι υπάρχει ανοδικό υπόλοιπο σε δείκτες και επιμέρους μετοχές είναι αρκετά δυσκολότερο να χαρτογραφηθεί με μεγάλη ακρίβεια η ενδιάμεση πορεία τους. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε περιοριστεί κυρίως σε ανοδικά επίπεδα/στόχους και λιγότερο σε βραχυχρόνιες εσωτερικές κυματικές μετρήσεις.

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμούμε ότι η εσωτερική αγορά και ο τραπεζικός κλάδος ειδικότερα θα συναντήσουν πολύ σημαντικά επίπεδα. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η εκδήλωση του διορθωτικού κύματος ''4'' στις διεθνείς αγορές θα παίξει ειδικό ρόλο και σε εμάς (κυρίως στις τράπεζες). Η διόρθωση αυτή, όταν έρθει, θα οριστικοποιήσει διαγραμματικά και πολλά ερωτηματικά στην εσωτερική αγορά.

DAX

Η αρνητική επίδραση των προηγούμενων ιστορικών υψηλών δείχνει να ξεπερνιέται με την στήριξη του προηγούμενου τοπικού χαμηλού (''2''). Κυματικά (όπως είχε αναφερθεί και στο προηγούμενο σχόλιο) ο δείκτης ΄΄όφειλε'' να κινηθεί έντονα ανοδικά, όπως και έκανε. Στη παρούσα φάση, πρέπει να υπάρξει σύντομα ισχυρή ανοδική συνέχεια για να υποστηριχθεί αξιόπιστα και το βασικό μας σενάριο. Η επικαιροποιημένη κυματική εικόνα είναι όπως ακολουθεί και συνεχίζουμε να κοιτάμε σε εβδομαδιαίο με κλείσιμο τιμών (για να απορροφούνται οι πολύ βραχυχρόνιες διακυμάνσεις). Το τελευταίο τοπικό χαμηλό συνεχίζει να αποτελεί το πρώτο πολύ σημαντικό βραχυχρόνιο stop long και πρέπει να γίνει σεβαστό σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων:

  

15/3/2021


Στις ημέρες που μεσολάβησαν υπήρξε ομαλή ανοδική συνέχεια στην εγχώρια και ξένες αγορές.

Οι πρώτες σοβαρές αντιστάσεις είναι σημαντικά υψηλότερα. Για τον Γ. Δείκτη τα προηγούμενα υψηλά στην ζώνη τιμών μεταξύ 915 - 949 μονάδες και για τον ΔΤΡ η περιοχή των 655 μονάδων. Οι στόχοι αυτοί αναμένουμε να επιτευχθούν παράλληλα.

Ο DAX κινήθηκε άμεσα, όπως αναμένονταν, προς την περιοχή των 14.668 μονάδων.

Categories