06_07_2020


Η επιφυλακτικότητά μας να περιμένουμε πρώτα επιβεβαίωση της καθοδικής διάσπασης για να αποδεχτούμε την ενεργοποίηση του συγκεκριμμένου σενάριου αποδείχτηκε ότι είχε βάση.

Ο Γ. δείκτης, αλλά και οι ξένες αγορές απέφυγαν την καθοδική διάσπαση βραχυχρόνια κρίσιμων στηρίξεων και αντέδρασαν ανοδικά. Μετά από αυτό, οι πιθανότητες για να έχουμε ακόμα ένα νεότερο υψηλό έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, οι πολύ τοπικές στηρίξεις (τοπικά χαμηλά) δεν πρέπει επ' ουδενί να διασπαστούν για να έχουμε μια αξιόπιστη ανοδική συνέχεια.

Αρκετοί δείκτες έχουν προχωρήσει σε βραχυχρόνια ανοδικά 3κυματικά, μια σαφής ένδειξη ότι αν υπάρξει ένα ακόμα ανοδικό αυτό μάλλον θα είναι περιορισμένης έκτασης. Το ίδιο ισχύει και για τον Γ. Δείκτη αφού έχει υπάρξει επικάλυψη του πρώτου ανοδικού από το πιθανό διορθωτικό κύμα ''4'' και επομένως θεωρητικά έχει συγκεκριμμένα ανοδικά όρια.

Ξένες αγορές

Το απόλυτο stop long είναι τα τελευταία τοπικά χαμηλά. Μόνο αν αυτά διασπαστούν σύντομα οι ανοδικές προσπάθεις των δεικτών θα παραμείνουν διορθωτικές (abc) και θα επικρέμεται και η πιθανότητα για δυσμενείς εξελίξεις σε βάθος χρόνου. 

Αντίθετα, με νεότερα υψηλά θα έχουμε ένα πρώτο ανοδικό προωθητικό που θα αποκλείει τα νεότερα χαμηλά.

Δείτε στα διαγράμματα που ακολουθούν την ανανεωμένη εικόνα σε βασικές αγορές/δείκτες και τα σχετικά σχόλια:

29/6/2020


Το διάστημα που μεσολάβησε οι βασικοί δείκτες και μετοχές ακολούθησαν το πιθανότερο βραχυχρόνιο σενάριο, αυτό της περαιτέρω καθόδου.

Στον παρόν χρόνο, λόγω διαγραμματικής θέσης, χρειάζεται άμεση καθοδική συνέχεια για να επιβεβαιωθεί η πρόθεση της αγοράς για μια βαθύτερη διόρθωση όλης της προηγούμενης ανόδου.

- Παρατηρώντας τους δείκτες στις χώρες της νότιας Ευρώπης βλέπουμε μια σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον DAX & την W. Street. Επίσης, υπάρχει ένα σημαντικό (διαγραμματικό) κοινό στοιχείο στην ανοδική τους πορεία: η πρόσφατη άνοδό τους παραμένει 3κυματική μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν αυτό θα διατηρηθεί τις επόμενες λίγες εβδομάδες, η θα καταφέρουν να σημειώσουν ακόμα ένα νεότερο τοπικό υψηλό (Ο ημερήσιος RSI παραμένει χωρίς την συνηθισμένη απόκλιση κορυφής).

Ουσιαστικά, αυτό είναι και το βραχυχρόνιο διακύβευμα σε μεγάλο αριθμό δεικτών συμπεριλαμβανομένου και του Γ. Δείκτη.

Γενικά, ακόμα και σε περίπτωση επιβεβαίωσης της 3κυματικής ανοδικής δομής θεωρούμε ως πιθανότερο σενάριο να έχουμε και δεύτερο ανοδικό σκέλος μετά την διόρθωση ''Υ''). Οπωσδήποτε, όμως, θα προτιμούσαμε μια ανοδική εξέλιξη προωθητικού τύπου (5κυματική).

Δείτε στις αγορές που ακολουθούν το σημαντικό, βραχυχρόνια, σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και την κυματική εκτίμηση αναλόγως της βραχυχρόνιας εξέλιξης:

Categories