Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γ. Δείκτης σημείωσε οριακά νεότερα υψηλά με τους υπόλοιπους βασικούς δείκτες (εκτός του Mid 40 που σαφώς προηγείται της ανόδου) να υπολείπονται.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι παρά την έντονη, βραχυχρόνια, καθοδική κίνηση στις ξένες αγορές η εγχώρια αγορά αντιστάθηκε εξαιρετικά.

Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι αγοραστές, στη παρούσα φάση, αισθάνονται αρκετά δυνατοί και αρνούνται να πουλήσουν σημαντικό τμήμα των προηγούμενων αγορών τους. Σίγουρα θα πρέπει να δουν πολύ μεγαλύτερη κάθοδο στις ξένες αγορές για να ακολουθήσουν..

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, η κίνηση στις ξένες αγορές και το κατά πόσο είχε προεξοφληθεί μια αναβάθμιση από την Fitch Ratings είναι αυτά που θα ορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες λίγες ημέρες.

DAX

Τα βασικά μεσοχρόνια σενάρια αναλύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, παραμένει ακόμα δύσκολο να εκτιμήσουμε αν έχει ξεκινήσει το επόμενο καθοδικό σκέλος, η η τρέχουσα σχεδόν οριζόντια κίνηση δεν είναι παρά ένα ενδιάμεσο στάδιο που θα επιτρέψει στον δείκτη μια τελευταία ανοδική προσπάθεια πιο κοντά στις 12,900 με 13,000 μονάδες.

Από διαγραμματικής άποψης, το επίπεδο των 11,339 μονάδων είναι αυτό που θα ορίσει το αν ο δείκτης έχει ξεκινήσει την επόμενη κάθοδο, η όχι. 

Ο λόγος είναι η εξαιρετικά πολύπλοκη δομή της κίνησης (κυρίως τα επαναλαμβανόμενα 3κυματικά προς πάσα κατεύθυνση) και η πιθανότητα να είμαστε ακόμα στο ενδιάμεσο διορθωτικό κύμα ''b'' (του ανοδικού ''X'').

Επομένως, εκτιμούμε ότι μόνο η καθοδική παραβίαση των 11,339 μονάδων θα είναι μια αξιόπιστη διαγραμματική ένδειξη.

Ο δείκτης κινήθηκε ανοδικά όπως αναμέναμε την εβδομάδα που προηγήθηκε. Πραγματοποίησε νεότερα τοπικά υψηλά και ακολούθησε διόρθωση που απέφυγε να διασπάσει αξιόπιστα καθοδικά τις 860 μονάδες.

Το σχετικό διάγραμμα με την εκτιμησή μας ήταν το ακόλουθο:

Μέχρι στιγμής οι βασικοί δείκτες (και κυρίως ο ΔΤΡ & Ftse25) έχουν αποφύγει να πραγματοποιήσουν μια έντονη ανοδική προσπάθεια που θα τους επιτρέψει να υπερβούν τα προηγούμενα υψηλά τους.

Η βασική παράμετρος που θα επιτρέψει στον Γ. δείκτη και επιμέρους μετοχές να συνεχίσουν ανοδικά είναι οι περιορισμένες και ελεγχόμενες διορθώσεις. Για όσο διάστημα δεν διασπώνται καθοδικά οι εκάστοτε βραχυχρόνιες στηρίξεις η ανοδική κίνηση θα συνεχίζεται, έστω και με δυσκολία.

ΓΔ

Στη παρούσα βραχυχρόνια φάση, δεν θα θέλαμε να τον δούμε να επιστρέφει κάτω από τις 871 - 875 μονάδες:

Categories