ΓΔ_μεγάλη προσοχή στη πολύ βραχυχρόνια συμπεριφορά του.

Ο δείκτης βρίσκεται κοντά στην ανοδική επέκτασή του. Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να συνεχίσει άμεσα (έστω και πολύ βραχυχρόνια) ανοδικά και η όποια βραχυχρόνια διορθωσή του να μην περάσει κάτω από τις 724,71 μονάδες.

ΓΔ: ένα πρώτο ανοδικό οδεύει προς ολοκλήρωση. Προσοχή στη βραχυχρόνια εξέλιξη (ΔΤΡ - 10Y G. Bonds - DAX).

Η βραχυχρόνια ανοδική εξέλιξη του δείκτη υπήρξε ομαλή τόσο ''εσωτερικά'' κυματικά όσο και σε ύψος.

Στο προηγούμενο post είχαμε θέσει απαραίτητο όρο, για την ομαλή ανοδική συνέχεια, μια παρόμοια σχηματικά εξέλιξη:

Στο τρέχον χρόνο θεωρούμε είτε ότι το πρώτο ανοδικό έχει ολοκληρωθεί, είτε ότι εκκρεμεί ακόμα ένα τελευταίο ανοδικό. Αυτό θα φανεί και από το μέγεθος των βραχυχρόνιων ρευστοποιήσεων (άμεσα η από την περιοχή των 735 περίπου μονάδων):

Categories