ΓΔ: προς ολοκλήρωση της καθοδικής κίνησης.

Όπως έχουμε πει, περιμένουμε από τις 771,92 το τελευταίο καταληκτικό καθοδικό για την λήξη της καθόδου από τις 859 μονάδες.

Στις 727,08 μονάδες είχαμε το τέλος του εσωτερικού κύματος ''iv'' και ένα καθοδικό 5κυματικό με κατάληξη τις 700,11 μονάδες:

Αν και η εσωτερική του δομή δεν είναι και ιδανική βάζει υποψηφιότητα να είναι αυτό το τελικό καταληκτικό με αρκετές πιθανότητες.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άμεση ανοδική συνέχεια και η υπέρβαση των 727 μονάδων:

Σε αυτό το χρονικό σημείο πρέπει να επιδείξουμε μικρή υπομονή γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις από σημαντικές επιμέρους μετοχές ότι το βραχυχρόνιο καταληκτικό δεν έχει ακόμα τερματιστεί.

ΓΔ_ftseLC: πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του καθοδικού σκέλους.

Στη προηγούμενη ενημέρωση είχαμε κάνει σαφές ότι το ανοδικό σενάριο έχει πιθανότητες να συνεχιστεί μόνο αν δείκτης θα πραγματοποιούσε ένα ανοδικό 5κυματικό από τις 1927,94 μονάδες. Αυτό στάθηκε αδύνατο, με άμεση συνέπεια να χαρακτηριστεί η όλη κίνηση ως ανοδική διορθωτική και ο δείκτης να επιστρέψει στα χαμηλά του.

Στο παρόν χρόνο, και ελάχιστα πάνω από τα προηγούμενα χαμηλά του, ο δείκτης θεωρούμε ότι έχει δύο βασικές βραχυχρόνιες δυνατότητες.

Categories