ΓΔ: σε σημαντικά επίπεδα για την συνέχεια.

Στο σημερινό post θα αναλύσουμε την συμπεριφορά του ΓΔ μια και κρίνουμε ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξίζουν προσοχής. 

Ένα βασικό στοιχείο που μας προβληματίζει στην βραχυχρόνια συμπεριφορά όλων των δεικτών είναι τα 3κυματικά από τις 22/9ου. Αυτή η εσωτερική δομή δεν έχει ακόμα ανατραπεί, στοιχείο που μας αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των προηγούμενων χαμηλών.

Ο μόνος ίσως τρόπος να αποδεχτούμε ότι έχει ξεκινήσει η ανοδική προσπάθεια του δείκτη είναι να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα ΄΄περικεκομμένο΄΄ 5ο κύμα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεκινήσουμε την αρίθμηση της ανόδου από τις 730,79 μονάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση ανοδική συνέχεια του δείκτη για την δημιουργία των επόμενων ανοδικών εσωτερικών κυμάτων. Θα πρέπει να αναμένουμε δηλαδή μια αρκετά παρόμοια ανοδική συμπεριφορά (έναρξη η συμπλήρωση ανοδικών θέσεων πάνω από τις 776 μονάδες):

FTSE25: πολύ πιθανή η προσέγγιση νεότερων τοπικών χαμηλών

Ο δείκτης, ξεκινώντας από τις 1911,25 μονάδες, δεν κατάφερε τελικά να σχηματίσει ένα ανοδικό 5κυματικό μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και έτσι να βάλει τις βάσεις για την απρόσκοπτη ανοδική του συνέχεια. Δείτε την άρνηση του δείκτη να ολοκληρώσει το 5ο ανοδικό του κύμα και  την είσοδο του σε νεότερη ταλαιπωρία αμέσως μετά..:

Παρόμοια κυματική δομή έχει και ο ΓΔ (αν και διαφοροποιείται ελαφρά προς το θετικότερο) και ο δείκτης τραπεζών.

Επομένως, η τρέχουσα 3κυματική δομή κλίνει σαφώς υπέρ του σεναρίου για νεότερα χαμηλά των 1911 μονάδων (Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο ανοδικής συνέχειας αλλά με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα αναμένουμε νεότερα τοπικά χαμηλά αργά η γρήγορα).

Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους, άμεσα η με χρονικά καθυστέρηση. Εδώ ακριβώς διαχωρίζονται και τα πιθανότερα σενάρια στις αμέσως επόμενες λίγες ημέρες.

Επίσης, η εκτίμησή μας είναι ότι ανεξαρτήτως του αν η προσέγγιση τους γίνει άμεσα η με καθυστέρηση αναμένουμε μια σημαντική ανοδική κίνηση αμέσως μετά.

Categories