07/03/2021


Οι βασικοί δείκτες στην εγχώρια αγορά διέσπασαν ανοδικά τα όρια που είχαν τεθεί (η άρνηση υπέρβασης των οποίων έδιναν αυξημένες πιθανότητες και για δεύτερο καθοδικό σκέλος) και επανήλθαν στα προηγούμενα υψηλά τους. 

Οι ξένοι σημαντικοί δείκτες (με εξαίρεση τον Nasdaq) αρνήθηκαν επίσης να κινηθούν σημαντικά χαμηλότερα.

Πλέον, ως βασικό σενάριο έχουμε την σταδιακή ανοδική επέκταση της κίνησης στον μεν Γ. Δείκτη πλησίον των 900 μονάδων και στον Δ. Τραπεζών στην περιοχή των 655 μονάδων. Μετά την προσέγγιση των στόχων θα αναμένουμε μια εκ νέου διόρθωση την έκταση της οποίας θα αξιολογήσουμε.

28/02/2021


Όλοι οι δείκτες στις ξένες αγορές, αλλά και στην εγχώρια, διατηρούν (με κυματικούς όρους) ενεργά τόσο το βραχυχρόνια δυσμενές όσο και το θετικό σενάριο.

Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι, στο παρόν χρόνο, μια σημαντική καθοδική συνέχεια στις ξένες αγορές θα ταυτιστεί με το κύμα ''4'' της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου 2020 και θα υπολείπεται μόνο μία τελευταία ισχυρή ανοδική προσπάθεια σε νεότερα ιστορικά υψηλά. Την ανοδική αυτή προσπάθεια εκτιμούμε ότι θα την ακολουθήσει και η Ελληνική αγορά με δυναμική (ειδικά ο τραπεζικός κλάδος).

- Ένα από τα παράδοξα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση είναι ότι όσο θα αρχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα στην πραγματική οικονομία και κοινωνία (κυρίως μέσω της μαζικής χρήσης των εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο) τόσο θα δημιουργούνται και σταδιακά δυσμενέστερες συνθήκες για τις αγορές μετοχών αφού:

α) θα αρχίσει να ξεθωριάζει η ανάγκη για τόσο έντονες παρεμβάσεις από πλευράς των κεντρικών τραπεζών (κάτι το οποίο θα πρέπει και να επικοινωνηθεί στις αγορές..) και

β) θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις για σταδιακό περιορισμό των εξαιρετικά ελαστικών δημοσιονομικών πολιτικών και κανόνων. Ειδικά στην ΕΕ αυτό αναμένεται να δημιουργήσει πολλές και έντονες τριβές..

Είναι επομένως αρκετά πιθανό η επόμενη ισχυρή διορθωτική κίνηση στις διεθνής αγορές να μην έχει να κάνει με άσχημα νέα αλλά με θετικά.. Διαγραμματικά, η διόρθωση αυτή θα αποτελεί την διόρθωση του συνόλου της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020 (W. Street). Ο ευρύτερος χρονισμός θα επιβεβαιωθεί μόνο μετά την εκδήλωση και του διορθωτικού κύματος ''4''. Αυτός είναι ο λόγος που αποδίδουμε τόση μεγάλη σημασία στη διόρθωση αυτή, όταν θα έρθει.

Categories