22/6/2020


Ο Γ. Δείκτης είναι πολύ κοντά στο να ενεργοποιήσει το δεύτερο καθοδικό του σκέλος και να ολοκληρώσει την διόρθωσή του. Αυτό θα επιβεβαιωθεί μόνο με την άρνηση του να υπερβεί άμεσα τη ζώνη τιμών μεταξύ 682 - 688 μονάδων.

- Οι αγορές έχουν σχεδόν ένα μήνα πριν δημοσιοποιηθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία και για το 2ο 3μηνο του έτους. Το διάστημα αυτό το πιθανότερο είναι να συνεχίσουν ανοδικά μετά την πολύ πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Ίσως, από τακτικής πλευράς, να μην είναι τυχαία και η σχετική καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών για το Ευρωπαικό ταμείο ανάκαμψης και τα μεγάλα ποσά που θα διατεθούν ως επιχορηγήσεις (δωρεάν δηλαδή).

- Ο τραπεζικός κλάδος (ειδικά στην Ελλάδα) αναμένεται να πληγεί ιδιαίτερα βαριά. Πέρα από τις κινήσεις τακτικής και εταιρικού μετασχηματισμού η αλήθεια παραμένει ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη επί μακρόν και θα απαιτηθούν πιθανότατα πιο ριζικές λύσεις. 

Ενδεικτικά των παραπάνω είναι α) η πρόσφατη δημοσιοποίηση συζητήσεων για πανευρωπαϊκή ''bad bank'' (στο εσωτερικό της ΕΚΤ) εάν και εφόσον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιδεινωθούν πολύ από την κρίση του κορονοϊού (κάτι που θεωρούμε δεδομένο..). β) η πολύμηνη επιμονή του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη για δημιουργία εσωτερικής ''bad bank''.  Αυτά τα δύο αναμένουμε να συνδεθούν όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και καταστεί μονόδρομος μια κίνηση που θα ανατρέψει τα τωρινά πολύ άσχημα δεδομένα. Αυτός είναι και ο λόγος που εκτιμούμε ότι διαγραμματικά, όπως έχουμε δει, οι τράπεζες διανύουν μεσοχρόνια το πολύ τελευταίο τμήμα της καθόδου τους. Αναμένεται, δηλαδή, να δοθεί λύση οριστική και τελική, πιθανότατα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο,  μέσα στον επόμενο ένα (1) χρόνο. Η λύση αυτή ( η, η προσδοκία της) θεωρούμε αδύνατον να μην επηρεάσει αρνητικά τους τρέχοντες μετόχους τους εν ευθέτω χρόνο.

SP500

Η αμερικανική αγορά αντέδρασε βραχυχρόνια ανοδικά όπως αναμέναμε (μετά από το νεότερο πολύ τοπικό χαμηλό).

Θεωρούμε ότι παραμένουν σημαντικές οι πιθανότητες να εκδηλωθεί σύντομα και το επόμενο καθοδικό σκέλος και να ολοκληρωθεί το σύνολο της διόρθωσης.

15/6/2020


Το διορθωτικό των προηγούμενων ημερών επανέφερε την κίνηση των δεικτών σε πιο ρεαλιστική βάση.

Οι μεσοχρόνιοι ανοδικοί στόχοι παραμένουν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αλλά πλέον το πιθανότερο είναι να μεσολαβήσει σημαντική βραχυχρόνια ταλαιπωρία των αγορών.

Ένα από τα στοιχεία που πρέπει να δώσουμε μέγιστη εστίαση είναι, σε πολύ βραχυχρόνιο επίπεδο, η δυνατότητα των δεικτών να προχωρήσουν σε νεότερα τοπικά χαμηλά , η όχι.

Ενώ σε μεσοχρόνιο επίπεδο μας ενδιαφέρει ουσιαστικά αν οι βασικοί δείκτες του εξωτερικού και ο Γ. δείκτης μπορέσουν να αναπτύξουν ένα πλήρες ανοδικό 5κυματικό, το ίδιο ακριβώς ισχύει σε μικρότερη κλίμακα. Η εξέλιξη αυτή σε βραχυχρόνιο επίπεδο θα δώσει περισσότερα στοιχεία και για την ευρύτερη πορεία.

Categories