30/8/2020


Μετά το χαμηλό των 612,31 μονάδων ο Γ. Δείκτης προσπαθεί να σταθεροποιηθεί οριζόντια και να αποκτήσει μια πλαγιοανοδική δυναμική. Στην προσπάθειά του αυτή εμφανίζονται ισχυρές πολύ βραχυχρόνιες βυθίσεις.

- Η πλαγιοανοδική του προσπάθεια δεν έχει ακόμα ακυρωθεί αλλά είναι εμφανές ότι αδυνατεί να κινηθεί στοιχειωδώς παράλληλα με τις ξένες αγορές που βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική επέκταση. 

Το σενάριο που θέλει την εγχώρια αγορά εγκλωβισμένη για γεωπολιτικούς λόγους θα ενισχυθεί/επιβεβαιωθεί αν σχετικά άμεσα συνεχιστεί η καθοδική κίνηση του δείκτη (λόγω της πρόσφατης επανάληψης του γνωστού ''casus belli'' των Τούρκων για την επέκταση στα 12 ν. μ.).

- Στην αγορά της W.Street (πέρα από την ανοδικά παραβολική κίνηση του Nasdaq) εμφανίστηκαν και στον SP500 σημαντικές ενδείξεις ανοδικής επέκτασης οι οποίες θα είναι απολύτως συμβατές με άμεση ανοδική συνέχεια στην αρχή της εβδομάδας. 

Αν μέσα σε ένα τόσο θετικό περιβάλλον ο ΓΔ συνεχίσει να αδυνατεί να υπερβεί τις 660 & 672 μονάδες τότε θα ισχυροποιηθεί τα μέγιστα το σενάριο που τον θέλει να επιστρέφει  κοντά στα προηγούμενα χαμηλά των 469,55 μονάδων.

24/08/2020


ΓΔ: Η ανοδική επέκταση που αναμέναμε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο βασικό μας σενάριο αναμένουμε περαιτέρω βραχυχρόνια ανοδική συνέχεια.

Στη W. Street η ολιγοήμερη πλαγιοκαθοδική κίνηση είναι πολύ πιθανό να έχει ολοκληρωθεί και να απομένει ένα ακόμα τελευταίο νεότερο τοπικό υψηλό. Εκεί θα δούμε την συμπεριφορά των επιμέρους δεικτών για το εάν θα επιβεβαιωθεί και στην πράξη το βασικό μας σενάριο που θέλει τους βασικούς ξένους δείκτες να ολοκληρώνουν το πρώτο ισχυρό ανοδικό από τα χαμηλά του Μαρτίου και να ακολουθεί σημαντική διόρθωση (abc).

Ξένες αγορές

Shanghai Composite

Σαφείς κυματικές ενδείξεις για κορύφωση με νεότερα υψηλά κοντά στις 3.500 μονάδες μέσω ενός καταληκτικού κύματος, πιθανότατα τύπου ''ending''.

Επιβεβαίωση με άρνηση του δείκτη να υπερβεί τις 3.545μονάδες. Μόνο με υπέρβασή τους θα θεωρηθεί ότι θα έχουμε σημαντική ανοδική επέκταση:

Categories