19/01/2020


Ο Γ. Δείκτης, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, συνεχίζει να αρνείται μια αποφασιστική κίνηση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Βασικός παράγοντας για αυτό είναι η τρέχουσα οριζόντια κίνηση των τραπεζών.

Εκτιμούμε ότι με την έναρξη της ανοδικής αντιστροφής των τραπεζικών μετοχών θα κινηθεί με δυναμική σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Το stop long παραμένει πάντα κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και είναι το τελευταίο τοπικό χαμηλό (904,84 μονάδες).

Στο προηγούμενο σχόλιο η εικόνα που είχαμε για τον δείκτη ήταν αυτή ενός ανολοκλήρωτου βραχυχρόνιου ανοδικού με έναρξη τις 904 μονάδες:

Για όσο διάστημα ο δείκτης δεν υποχωρεί κάτω από τις 916 μονάδες υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική πιθανότητα για καλή ανοδική επέκταση του τρέχοντος κύματος.

13/1/2020


Διαγραμματικά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Γ. Δείκτης συνεχίζει να έχει σημαντικές πιθανότητες για νεότερα τοπικά υψηλά. Με μια τέτοια κίνηση, όπως έχουμε αναφέρει, θα ακυρώσει και τυπικά τον σχηματισμό αντιστροφής τύπου ''ending diagonal'' από τις 791,34 μονάδες (ακόμα και αν διορθώσει αμέσως μετά).

Μόνο η αδυναμία του δείκτη για νεότερα τοπικά υψηλά και άμεση διάσπαση των 904,84 (αρχικά) και των 861,53 μονάδων θα επικυρώσει τον σχηματισμό αντιστροφής. Αυτά ακριβώς είναι και τα stop long μας.

Στον βραχυχρόνια ορίζοντα θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην δυνατότητα του δείκτη να συνεχίσει ανοδικά.

Categories