27/12/2020


Βραχυχρόνια διακύμανση στους βασικούς δείκτες στην εγχώρια αγορά παράλληλα με τις διεθνείς.

Δεν έχουν διασπαστεί σημαντικές στηρίξεις, ωστόσο με βάση την διάρκεια της διόρθωσης αυτής μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει κλείσει ένα πρώτο ΄΄εσωτερικό΄΄ανοδικό προωθητικό από τα χαμηλά στα τέλη Οκτωβρίου. Για όσο διάστημα η διόρθωση παραμένει στα πλαίσια του 38% retracement θεωρούμε ότι το ανοδικό αυτό αποτελεί μέρος μόνο της συνολικής πρώτης ανοδικής προσπάθειας. Μόνο με διόρθωση της τάξης του 50% retracement θα θεωρήσουμε ότι έχει πλήρως εκδηλωθεί η αναμενόμενη ενδιάμεση υποχώρηση της αγοράς (ως κύμα ''b'' στον ΔΤΡ για παράδειγμα). 

Οι ανοδικοί στόχοι παραμένουν υψηλότερα και αυτό ισχύει ακόμα και αν υπάρξει πολύ βραχυχρόνια καθοδική επέκταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δείκτης DAX που εκτιμούμε ότι προετοιμάζει ισχυρή ανοδική επέκταση σε νεότερα ιστορικά υψηλά ακόμα και αν υπάρξει βραχυχρόνια καθοδική επέκταση:

21/12/2020


Στα σημαντικά της εβδομάδας που πέρασε ήταν η άρνηση του Dax να προχωρήσει σε μια λίγο ευρύτερη διόρθωση (όπως αναμέναμε στο βασικό μας σενάριο). Πλέον ο δείκτης έχει να αναμετρηθεί με τα προηγούμενα ιστορικά του υψηλά και εκτιμούμε ότι σύντομα θα τα υπερβεί ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξει τοπική διακύμανση.

Η θετική αυτή συμπεριφορά έδωσε ανοδική ώθηση και στην εγχώρια αγορά που έχει δείξει, πολύ βραχυχρόνια, σημάδια μικρής κόπωσης.

Κυματικά εκτιμούμε ότι οι βασικοί εγχώριοι δείκτες θα κινηθούν σε νεότερα τοπικά υψηλά και θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πρώτες βασικές αντιστάσεις τους.

Η εγχώρια αγορά δείχνει να ακολουθεί το ανοδικό μοτίβο της προηγούμενης ανόδου (αρχές του 2019) όπου οι όποιες διορθώσεις/καθυστερήσεις  στις ξένες αγορές δεν λήφθηκαν υπόψιν στην ανοδική κίνηση της προς τους βασικούς στόχους (όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο σχόλιο).

Σε βραχυχρόνιο επίπεδο έχουν εμφανιστεί κάποιες ενδείξεις που ενισχύουν το βασικό μας σενάριο για μια κορύφωση σε υψηλότερα επίπεδα αλλά απαιτείται προσοχή καθώς θα πρέπει να εμφανιστούν σημαντικές ρευστοποιήσεις για να επαληθευτεί (άνω του 38% retracement).

Categories