27/07/2020


Οριζόντια κίνηση για την εγχώρια αγορά την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά δεν επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να κινηθεί άμεσα πολύ χαμηλότερα. Ταυτόχρονα επιμέρους σημαντικές μετοχές βρίσκονται κοντά σε επίπεδα όπου είναι αρκετά πιθανή μια ανοδική αντίδραση.

Οι δείκτες του εξωτερικού συνεχίζουν την σταδιακή κορύφωσή τους. Βραχυχρόνια αναμένουμε πιέσεις για λίγο χαμηλότερα επίπεδα πριν οι δείκτες κινηθούν εκ νέου ανοδικά σε ακόμα υψηλότερα τοπικά επίπεδα. Παράλληλα με αυτούς η εγχώρια αγορά εκτιμούμε ότι έχει μια τελευταία ευκαιρία να τους ακολουθήσει ανοδικά. Σε πολλές επιμέρους μετοχές οι ανοδικές κινήσεις που αναμένονται είναι απλά διορθωτικής φύσης.

20/7/2020


Οι σημαντικές αγορές του εξωτερικού είναι πλέον πολύ κοντά η έχουν ήδη διασπάσει ανοδικά τα προηγούμενα τοπικά υψηλά τους.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κορύφωσης τους και θα επακολουθήσει σημαντική διορθωτική κίνηση.

- Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται η πολυήμερη διαπραγμάτευση για το πακέτο βοήθειας (επιχορηγήσεις και δάνεια) λόγω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που ακολούθησε.

Το σημαντικό είναι ότι οι προσδοκίες είχαν τεθεί πολύ υψηλά μετά την προ μηνών συμφωνία Γερμανίας και Γαλλίας για ένα ισχυρό πακέτο 750 δις. Δεδομένου ότι παραδοσιακά οι δύο αυτές Χώρες οδηγούν τις εξελίξεις και αποφάσεις στην ΕΕ είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι αγορές το έχουν ''αγοράσει/προεξοφλήσει'' σχεδόν πλήρως σήμερα.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων όμως είναι αρκετά διαφορετική και είναι πολύ πιθανό να έχουμε ουσιώδη μεταβολή στις παραμέτρους που είχαν συμφωνηθεί και ανακοινωθεί προ μηνών. Αυτό εκτιμούμε ότι έχει άμεση σχέση με την τρέχουσα κατάσταση δημιουργίας μιας σημαντικής κορυφής σε λίγο υψηλότερα επίπεδα.

Η πλήρης απουσία πίεσης των αγορών πάνω στις πολιτικές αποφάσεις το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι έδωσε χώρο και για δεύτερες σκέψεις σε συγκεκριμμένες Ευρωπαϊκές Χώρες. Αυτό εκτιμούμε ότι αναμένεται να αλλάξει σύντομα.

- Η εβδομάδα φαίνεται να ανοίγει και με σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εξέλιξη και αποτελεσματικότητα παραγωγής ενός συγκεκριμμένου εμβολίου. Αναμφίβολα θετικές εξελίξεις θα παίξουν κάποιο ρόλο και στον τρόπο που θα επιλέξει η αγορά να συνεχίσει βραχυχρόνια.

Categories