24/02/2020

Μεγάλη η τοπική αδυναμία του Γ. Δείκτη. Η πολύ βραχυχρόνια διόρθωση των ξένων αγορών του έδωσε την αφορμή για το επόμενο καθοδικό σκέλος.

- Σε εξέλιξη, και πιθανή ύφεση, είναι η επιδημία του κορονοϊού στην Κίνα. Ωστόσο έχει μόλις αρχίσει να μεταδίδεται και σε άλλες χώρες της Ασίας καθώς και στην Ευρώπη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική πίεση σε συγκεκριμμένους οικονομικούς κλάδους όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Οι κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν περίπου το 17% του ΑΕΠ της χώρας μας. Μη επίλυση του προβλήματος τους επόμενους 1 με 3 μήνες θα επιφέρει σημαντικότατο πλήγμα στην οικονομία της Χώρας μας. Αυτό θα πρέπει με την σειρά του να προεξοφληθεί και στο χ.α.α.

Επίσης, το πρόβλημα με τα Κράτη του ανεπτυγμένου κόσμου είναι ότι ναι μεν είναι καλύτερα εξοπλισμένα από υγιονομικής άποψης να αντιμετωπίσουν τον ιό αλλά οι καθιερωμένες συνθήκες ελευθερίας και ατομικισμού που επικρατούν θα απαιτήσουν ουσιαστικά συνθήκες επιβολής στρατιωτικού νόμου για μια επιτυχή αντιμετώπισή του φαινομένου (τουλάχιστον σε κάποιο τοπικό επίπεδο). Αυτό ουσιαστικά επιβλήθηκε (χωρίς κοινωνικές διαμαρτυρίες) στην Κίνα και γιαυτό φαίνεται να έχει ξεκινήσει μια ύφεση στην εξέλιξη της μετάδοσης της νόσου. Αυτό δεν ξέρουμε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρες Δυτικού τύπου, τουλάχιστον με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

- Όπως έχουμε ήδη αναφέρει δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η σχετική αδυναμία του ΓΔ έναντι των ξένων σημαντικών αγορών.

Στη παρούσα φάση για να διατηρήσει σημαντικές πιθανότητες ανοδικής συνέχειας εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να παραβιάσει καθοδικά συγκεκριμμένα επίπεδα. 

Τα επίπεδα αυτά έχουν παρουσιαστεί στα τελευταία σχόλια αγοράς, ως οι πρώτοι βραχυχρόνιοι καθοδικοί στόχοι, και έχουν ως εξής:

17/2/2020


ΓΔ_ΔΤΡ
: Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας οι βασικοί δείκτες αναπήδησαν από τις πρώτες βασικές στηρίξεις τους. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη και παραμένουν ακόμα σχετικά χαμηλά.

Η αδυναμία τους είναι ολοφάνερη αν συγκριθούν με την τελευταία πολύ ισχυρή βραχυχρόνια άνοδο στους βασικούς δείκτες του εξωτερικού. Αυτό  έχει καταστήσει την εγχώρια αγορά ευάλωτη σε τυχόν βραχυχρόνια καθοδική επιστροφή στις ξένες αγορές. 

Και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής της αγοράς δεν μπορεί να μην είναι σκεπτικός με την σχετική αναποφασιστικότητα (η αδυναμία) της ανόδου από το χαμηλό των 791 μονάδων. Τα σχετικά μικρά ανοδικά και οι συνακόλουθες επικαλύψεις είναι συνεχόμενα και μας θυμίζει την πολύ δύσκολη περίοδο του Φθινοπώρου του 2016 (μετά το δημοψήφισμα του Brexit). Στη φάση αυτή η λύση δόθηκε αρκετά αργότερα με τα ισχυρά ανοδικά κεριά στις αρχές του 2017 που επιβεβαιώσαν την μεσοχρόνια ανοδική προοπτική της αγοράς.

Τα συνεχόμενα 3κυματικά από το τελευταίο υψηλό των 949,20 μονάδων επιτρέπουν δύο διαγραμματικές αναγνώσεις για όσο διάστημα η αγορά παραμένει μεταξύ των 900 - 931 μονάδων.

Categories