Σημαντική η τρέχουσα χρονική συγκυρία καθώς ο ΓΔ έχει από την μία πλευρά να αποτιμήσει θετικά την εν πολλοίς μη αναμενόμενη αναβάθμιση από τον οίκο Fitch ratings και από την άλλη την βραχυχρόνια καθοδική πίεση που ασκεί στις αγορές του εξωτερικού η επέκταση του ιού στην Κίνα και αλλού.

Θεωρούμε ότι ακόμα και με μια ενδιάμεση πολύ βραχυχρόνια καθοδική διακύμανση ο δείκτης σύντομα θα επανέλθει στην ανοδική του πορεία.

Foreign Markets

DJIA

Σε λίγο παλαιότερο σχόλιο είχαμε αναφέρει ότι ο δείκτης ακόμα και στο δυσμενές σενάριο (abc_ ending) θα πρέπει να δει αρκετά υψηλότερα επίπεδα:

Στη παρούσα φάση ευρισκόμενος λίγο κάτω από την επέκταση του 78% διορθώνει βραχυχρόνια.

Είναι αρκετά πιθανό να διευρυνθεί καθοδικά η κίνηση τις επόμενες 1,2 ημέρες πάντα μέσα στα πλαίσια του βραχυχρόνιου ανοδικού καναλιού.

19/01/2020


Ο Γ. Δείκτης, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, συνεχίζει να αρνείται μια αποφασιστική κίνηση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Βασικός παράγοντας για αυτό είναι η τρέχουσα οριζόντια κίνηση των τραπεζών.

Εκτιμούμε ότι με την έναρξη της ανοδικής αντιστροφής των τραπεζικών μετοχών θα κινηθεί με δυναμική σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Το stop long παραμένει πάντα κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και είναι το τελευταίο τοπικό χαμηλό (904,84 μονάδες).

Στο προηγούμενο σχόλιο η εικόνα που είχαμε για τον δείκτη ήταν αυτή ενός ανολοκλήρωτου βραχυχρόνιου ανοδικού με έναρξη τις 904 μονάδες:

Για όσο διάστημα ο δείκτης δεν υποχωρεί κάτω από τις 916 μονάδες υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική πιθανότητα για καλή ανοδική επέκταση του τρέχοντος κύματος.

Categories