07/12/2020


Η εκτιμησή μας να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στους ανοδικούς στόχους και όχι τόσο στις αναμενόμενες μικρές ενδιάμεσες διορθώσεις αποδείχτηκε σωστή μια και οι βασικοί δείκτες και επιμέρους μετοχές περιόρισαν στο ελάχιστο τις εσωτερικές διορθωσεις τους σε χρόνο και τιμές. Όπως είχαμε αναφέρει, κάτι παρόμοιο είχε γίνει και στο προηγούμενο ισχυρό ανοδικό της αγοράς (αρχές του 2019).

Στη παρούσα φάση έχουν πλησιάσει αρκετά τους πρώτους βασικούς στόχους και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια διόρθωση της τάξης του 38% retracement από τα τρέχοντα η λίγο υψηλότερα επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί σχεδόν αποκλειστικά από τις βραχυχρόνιες εξελίξεις στις σημαντικές ξένες αγορές. Εκεί μπορούμε να δούμε κάποιες ενδείξεις τοπικής κορύφωσης αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί σχετικά άμεσα (επόμενες 1 - 3 ημέρες). Η όποια λίγο ευρύτερη διόρθωση εμφανιστεί θεωρούμε ότι θα αποτελεί μια λογική αποφόρτιση της πρόσφατης ισχυρής ανόδου.

Ξένες αγορές

Stoxx 600

Ισχυρή η ανοδική αντιστροφή. Σε πολύ βραχυχρόνιο επίπεδο έχουν εμφανιστεί ενδείξεις τοπικής κορύφωσης που θα ενισχυθούν τα μέγιστα αν ο δείκτης εμφανίσει αδυναμία να υπερβεί άμεσα τις 397 μονάδες (για να παραμείνει σε ισχύ το τρέχον πιθανό καταληκτικό τύπου ''ending''). Στην αντίθετη περίπτωση θα έχουμε σημαντική ανοδική επέκταση και θα περιμένουμε αρνητικές ενδείξεις από υψηλότερα επίπεδα:

30/11/2020


Η αγορά έχει, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώσει την ανοδική της επαναφορά και οι όποιες βραχυχρόνιες ρευστοποιήσεις δείχνουν να αποροφούνται εύκολα.

Παράλληλα με την εσωτερική αγορά, παρόμοια θετική συμπεριφορά έχει αναπτυχθεί και στις αγορές του εξωτερικού. Μετά την σχετικά ρηχή διόρθωση, ως κύμα 2, οι αγορές θεωρούμε ότι έχουν ξεκινήσει το επόμενο ανοδικό σκέλος (κύμα 3). Επιβεβαίωση θα έχουμε με 2,3 ακόμα ανοδικές συνεδριάσεις.

Εκ πρώτης όψεως είναι αντιφατικό να βιώνουμε μια τέτοιας δυναμικής ανοδική επέκταση παράλληλα με την πλήρη έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Οι αγορές όμως είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί και δεν θα πρέπει να εκπλησσόμαστε.

Το τελευταίο διάστημα παρ΄όλο που η εγχώρια αγορά βυθιζόταν ολοένα και χαμηλότερα είχαμε εκφραστεί σαφώς ότι βρισκόμαστε στα πολύ τελευταία στάδια της καθόδου. Μέσα από ένα μείγμα θετικών εξελίξεων στο θέμα των εμβολίων και των παρεμβάσεων των βασικών κεντρικών τραπεζών δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανοδική αντιστροφή.

Ανάλογο ρόλο έπαιξε και η προοπτική μιας σειράς εθνικών Bad Banks σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κάτω από τον πλήρες έλεγχο της ΕΚΤ.

Όπως έχουμε αναφέρει, από τα χαμηλά του Μαρτίου αναμένουμε στις ξένες αγορές ένα πλήρες ανοδικό 5κυματικό. Στη παρούσα φάση θεωρούμε ότι είμαστε στο ισχυρό ανοδικό κύμα 3 το οποίο έχει ακόμα πολύ σημαντικά ανοδικά περιθώρια.

Όσοα φορά την εγχώρια αγορά αναμένουμε στον ΔΤΡ ένα ισχυρό ανοδικό 3 κυμάτων από τις 221 μονάδες και αδυναμία υπέρβασης των προηγούμενων υψηλών (924 μονάδες). Παράλληλα, και ίσως καθόλου τυχαία, τον Οκτώβριο ο Γ. Δείκτης αρνήθηκε να προχωρήσει σε νεότερα χαμηλά (όπως ο ΔΤΡ) και προηγείται ενός κύματος. Επομένως, από θεωρητικής άποψης αν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με τον ΔΤΡ θα συμπληρώσει ένα πλήρες ανοδικό 5 κυμάτων από τις 469 μονάδες. Αυτό από μόνο του θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη αφού θα ενισχύσει το θετικό μεσοχρόνιο σενάριο που τον θέλει να έχει συμπληρώσει το πρώτο ανοδικό κύμα στις 895 μονάδες (στις αρχές του 2018) και ακολούθησε μία μεσοχρόνια διόρθωση expanded flat (3-3-5) στις 469 μονάδες. Το μόνο στοιχείο που θα λείπει και θα πρέπει απαραίτητα να επιβεβαιωθεί θα είναι μια διόρθωση σε υψηλότερο χαμηλό των 469 μονάδων (παράλληλα πιθανότατα με νεότερα ιστορικά χαμηλά για τον τραπεζικό κλάδο).

Categories