07/06/2021


Η προσπάθεια για ένα ακόμα νεότερο τοπικό υψηλό συνεχίζεται ομαλά.

Όπως έχει αναφερθεί, η υπέρβαση των 919,21 μονάδων είναι μια απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανοδική κυματική εξέλιξη της αγοράς.

Μέχρι τώρα ο δείκτης είναι σε απολύτως συμβατό δρόμο με αυτό. Η μόνη επιφύλαξη είναι αν θα κινηθεί άμεσα ανοδικά, η μετά από μια λίγο ευρύτερη χρονικά οριζόντια προσπάθεια. 

30/5/2021

Η πρόσφατη διόρθωση επιβεβαιώνει συγκεκριμμένες πλέον ανοδικές μετρήσεις τόσο στον Γ. δείκτη όσο και στον δείκτη τραπεζών.

Στον πρώτο, η υποχώρηση ήταν σχετικά περιορισμένη και μέσα σε απολύτως αποδεκτά πλαίσια για τυχόν ανοδική συνέχεια.

Όπως θα δούμε και παρακάτω είναι εκ των ων ουκ άνευ ένα ακόμα νεότερο τοπικό υψηλό (των 919,21) για να διατηρηθεί η ευρύτερη ανοδική κυματική δομή της αγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η επικάλυψη του προηγούμενου υψηλού στις 827,19 μονάδες είναι ισχυρότατο stop long καθώς θα ενεργοποιήσει άμεσα πολύ δυσμενή σενάρια.

Στον δεύτερο, αποκαλύφθηκε (όχι σε εμάς..) η αδυναμία του κλάδου και αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτά από τους συμμετέχοντες στην αγορά περισσότερο δυσμενή σενάρια.

- Το θέμα στο οποίο θα εστιάσουν στο κοντινό μέλλον οι σημαντικές αγορές του εξωτερικού είναι πλέον συγκεκριμμένο και αφορά την πορεία υπερθέρμανσης, η όχι, της Αμερικανικής οικονομίας και την συνεπακόλουθη συμπεριφορά της Federal Reserve (στην συνέχιση των αγορών στοιχείων ενεργητικού και τυχόν σταδιακής αύξησης των επιτοκίων). Η παρακολούθηση των σχετικών στοιχείων είναι απολύτως απαραίτητη για το επόμενο διάστημα, αν και ως συνήθως οι χρηματαγορές τείνουν να τα προεξοφλούν με επιτυχία..

Ο σχετικός προβληματισμός στους συμμετέχοντες έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την εκτιμησή μας ότι οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του ισχυρού ανοδικού κύματος ''3''.

- Στην εσωτερική αγορά η εστίαση παραμένει στον τραπεζικό κλάδο και στις ΑΜΚ που θα κάνουν, η αρνούνται ότι θα κάνουν οι τράπεζες. Διαγραμματικά, η ένταση της καθόδου επανέφερε τους συμμετέχοντες σε περισσότερο πραγματιστικά πλαίσια αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοικτά. 

Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αρχίσει πλέον, έστω και διστακτικά, να παρουσιάζονται και περισσότερο δυσμενή σενάρια (αυτά που εμείς έχουμε υϊοθετήσει για τον κλάδο και ''τρέχουμε'' ακριβώς πριν από δύο χρόνια μετά την έναρξη της ισχυρής ανόδου το 2019..).

Categories