07/09/2020


Η εγχώρια αγορά ουσιαστικά δεν αντιδρά στις τρέχουσες διακυμάνσεις των ξένων αγορών και επιλέγει μια σχεδόν οριζόντια βραχυχρόνια πορεία.

Η πρόσφατη βραχυχρόνια κάθοδος στις ξένες αγορές ενισχύει τα σενάρια που θέλουν τις αγορές να είναι σε προχωρημένη διαδικασία διανομών και κορύφωσης του ανοδικού από τα χαμηλά του Μαρτίου.

Στα καθ΄ημάς, υπάρχει το επιχείρημα της γεωπολιτικής έντασης ως ανασταλτικός παράγοντας ανόδου, ωστόσο ίσως να μην είναι αρκετά πειστικό όπως θα δούμε πιο κάτω. Σε κάθε περίπτωση η εκτιμησή μας είναι ότι διατηρείται ακόμα η δυνατότητα του Γ. δείκτη να προχωρήσει σε μια βραχυχρόνια ανοδική επέκταση κατ΄ελάχιστο.

Ξένες αγορές

30/8/2020


Μετά το χαμηλό των 612,31 μονάδων ο Γ. Δείκτης προσπαθεί να σταθεροποιηθεί οριζόντια και να αποκτήσει μια πλαγιοανοδική δυναμική. Στην προσπάθειά του αυτή εμφανίζονται ισχυρές πολύ βραχυχρόνιες βυθίσεις.

- Η πλαγιοανοδική του προσπάθεια δεν έχει ακόμα ακυρωθεί αλλά είναι εμφανές ότι αδυνατεί να κινηθεί στοιχειωδώς παράλληλα με τις ξένες αγορές που βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική επέκταση. 

Το σενάριο που θέλει την εγχώρια αγορά εγκλωβισμένη για γεωπολιτικούς λόγους θα ενισχυθεί/επιβεβαιωθεί αν σχετικά άμεσα συνεχιστεί η καθοδική κίνηση του δείκτη (λόγω της πρόσφατης επανάληψης του γνωστού ''casus belli'' των Τούρκων για την επέκταση στα 12 ν. μ.).

- Στην αγορά της W.Street (πέρα από την ανοδικά παραβολική κίνηση του Nasdaq) εμφανίστηκαν και στον SP500 σημαντικές ενδείξεις ανοδικής επέκτασης οι οποίες θα είναι απολύτως συμβατές με άμεση ανοδική συνέχεια στην αρχή της εβδομάδας. 

Αν μέσα σε ένα τόσο θετικό περιβάλλον ο ΓΔ συνεχίσει να αδυνατεί να υπερβεί τις 660 & 672 μονάδες τότε θα ισχυροποιηθεί τα μέγιστα το σενάριο που τον θέλει να επιστρέφει  κοντά στα προηγούμενα χαμηλά των 469,55 μονάδων.

Categories