13/1/2020


Διαγραμματικά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Γ. Δείκτης συνεχίζει να έχει σημαντικές πιθανότητες για νεότερα τοπικά υψηλά. Με μια τέτοια κίνηση, όπως έχουμε αναφέρει, θα ακυρώσει και τυπικά τον σχηματισμό αντιστροφής τύπου ''ending diagonal'' από τις 791,34 μονάδες (ακόμα και αν διορθώσει αμέσως μετά).

Μόνο η αδυναμία του δείκτη για νεότερα τοπικά υψηλά και άμεση διάσπαση των 904,84 (αρχικά) και των 861,53 μονάδων θα επικυρώσει τον σχηματισμό αντιστροφής. Αυτά ακριβώς είναι και τα stop long μας.

Στον βραχυχρόνια ορίζοντα θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην δυνατότητα του δείκτη να συνεχίσει ανοδικά.

06/01/2020

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο σχόλιο ο Γ. Δείκτης είναι πολύ κοντά στο να αναιρέσει τον σχηματισμό αντιστροφής (τύπου ''ending diagonal'').

Κατά την γνώμη μας απαιτείται άμεσα κίνηση σε νεότερα τοπικά υψηλά για να ανοίξει ο δρόμος για μια σημαντική ανοδική επέκταση πλησίον των 1000 μονάδων.

Αντίθετα, επιβεβαίωση του καταληκτικού σχηματισμού θα δοθεί με άμεση καθοδική συνέχεια και τυπικά με την καθοδική παραβίαση των 880 και 860 μονάδων:

Στη συνέχεια θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια την περίπτωση άμεσης ανοδικής κίνησης που θα ακυρώσει τον σχηματισμό (καθώς η περίπτωση του καταληκτικού ''ending'' έχει αναλυθεί επαρκώς).

Categories