29/12/2019

Πολύ σημαντική η βραχυχρόνια εξέλιξη του δείκτη.

Η τελευταία βραχυχρόνια ανοδική επέκταση έχει πλέον φτάσει στα άνω όρια τον ευρύτερο σχηματισμό τύπου ''ending'' και επομένως στις επόμενες 1,2 συνεδριάσεις θα γνωρίζουμε αν θα ακυρωθεί και τυπικά η αν η πρόσφατη άνοδος αποτελεί απλά την κορύφωση πριν την αντιστροφή.

Σε κάθε περίπτωση ο σχηματισμός αυτός μας έφερε με σχετική ασφάλεια (μέσα από ισχυρές βραχυχρόνιες διακυμάνσεις) σε νεότερα υψηλά όπως αναμέναμε. Σύντομα θα δούμε αν υπάρχει λόγος να περιορίσουμε τις θέσεις long η αν αντίθετα θα πρέπει να τις ενισχύσουμε αφού ο ευρύτερος σχηματισμός θα ακυρωθεί.

Διαγραμματικά, η θέση τόσο του ΓΔ όσο και του ftse25 παραμένουν, έστω και οριακά, εντός της επίδρασης του σχηματισμού:

22/12/2019

Ο Γ. Δείκτης ακολουθεί με εντυπωσιακό τρόπο την ανοδική δομή του προτεινόμενου σεναρίου ενός καταληκτικού ''ending diagonal'' 3-3-3-3-3 σεβόμενος τα σχετικά επίπεδα fibo.

Στο προηγούμενο σχόλιο μας αναμέναμε για άλλη μια φορά βραχυχρόνια αντιστροφή της κίνησης και στη συνέχεια νεότερα τοπικά υψηλά:

Στον παρόν χρόνο είναι πλέον πολύ πιθανό ο δείκτης να συνεχίσει καθοδικά. Εκτιμούμε ότι το σημαντικό επίπεδο για την ευρύτερη πορεία του δείκτη είναι η περιοχή των 860 - 850 μονάδων.

Το επίπεδο αυτό αποτελεί stop long πολύ μεγάλης σημασίας και πρέπει να δούμε την συμπεριφορά του δείκτη σε αυτό το επίπεδο αν το προσεγγίσει.

Βραχυχρόνια σενάρια

Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές παράμετροι λόγω των οποίων δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι στο πρόσφατο υψηλό των 906,14 μονάδων έχει ολοκληρωθεί η ανοδική επέκταση του δείκτη. (να απαιτείται δηλαδή ακόμα ένα πολύ τελευταίο νεότερο υψηλό αφού πρώτα προσεγγιστεί εκ νέου η περιοχή των 860 μονάδων).

Οι βασικοί λόγοι είναι:

Categories