Ο δείκτης και επιμέρους σημαντικές μετοχές έχουν ήδη προσεγγίσει σημαντικά επίπεδα και αναμένουμε σύντομα να συνεχιστεί η επόμενη ανοδική προσπάθεια τους.

Σημαντική βοήθεια, ως προς αυτό, θα είναι και η βραχυχρόνια πορεία του DJIA. Τυπικά ο δείκτης έχει σημειώσει, έστω και οριακά, νεότερα τοπικά χαμηλά και ανα πάσα στιγμή θα μπορούσε να εκδηλωθεί η επόμενη ανοδική του κίνηση σε νεότερα ιστορικά υψηλά.

Εκτιμούμε ότι τα μόνα βραχυχρόνια σενάρια τα οποία θα μπορούσε να υιοθετήσει ο δείκτης για να καθυστερήσει την επόμενη ανοδική του κίνηση είναι τα εξής δύο:

ΓΔ: Αιχμάλωτος των διεθνών πιέσεων και της εσωτερικής αβεβαιότητας. ΔΤΡ - ΕΤΕ - ΕΧΑΕ - ΕΕΕ

Η πρόσφατη άρνηση του ΓΔ να υποχωρήσει ραγδαία κάτω από την πίεση των διεθνών αγορών δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Η αναμενόμενη συμπεριφορά,για μια υγιής ανοδική πορεία, θα ήταν η άμεση ανοδική συνέχεια παράλληλα με την βραχυχρόνια ανοδική διορθωτική κίνηση των αγορών του εξωτερικού. Αυτό δεν συνέβει και είναι σημαντικό. Στο παρακάτω συγκριτικό διάγραμμα φαίνεται η συμπεριφορά αυτή:

Η μεσοχρόνια πορεία του ΓΔ δείχνει μέχρι στιγμής να επηρεάζεται πολύ από τις διεθνείς αγορές. Επομένως, είναι σημαντικό να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση σε αυτές. Στο προηγούμενο σχόλιο είχαμε εκτιμήσει ότι ο DJIA είναι πολύ πιθανό να διαμορφώσει ένα ευρύ συμμετρικό τρίγωνο (άρνηση για νεότερα χαμηλά) και μετά να προχωρήσει σε νεότερα υψηλά. Αυτή την στιγμή αυτό δείχνει να είναι πολύ κοντά στην ακύρωσή του και η μόνη δυνατότητα να ισχύσει είναι να ξεκινήσει άμεσα (κατά κυριολεξία) η ανοδική αντίδραση.

Μια ματιά στις ημέρες που μεσολάβησαν μας δείχνει και μια άλλη εικόνα περισσότερο δυσμενής σε βραχυχρόνιο ορίζοντα αλλά με την ίδια μεσοχρόνια κατάληξη (νεότερα υψηλά). Σύμφωνα με αυτήν, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα συμμετρικό τρίγωνο (ως ''b'') και πλέον ο δείκτης έχει ξεκινήσει το τελευταίο καθοδικό του σκέλος (''c''). Δείτε το διάγραμμα και τους βασικούς καθοδικούς στόχους:

Categories