'

Μετά και την καθοδική διάσπαση των 827 - 830 μονάδων ο Γ. Δείκτης εισήλθε σε τροχιά μιας βαθύτερης διόρθωσης. Το καθοδικό αυτό το θεωρούμε ως το κύμα ''ii'' του μεγάλου ανοδικού κύματος ''3''.

Το τρέχον καθοδικό εκτιμούμε ότι είναι το πρώτο μόνο σκέλος.  Υπάρχουν πολύ σημαντικές πιθανότητες θα ολοκληρωθεί σε ελάχιστα επίπεδα χαμηλότερα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι και ο DAX δείχνει να έχει ολοκληρώσει το δικό του πρώτο καθοδικό από τις 12,655 μονάδες.

Εγγραφείτε για περισσότερα...