'

Εκτιμούμε ότι ο Γ. Δείκτης θα συνεχίσει την βραχυχρόνια προσπάθειά του για υψηλότερα επίπεδα. 

Η βραχυχρόνια διόρθωση στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις αλλάζει την εσωτερική ανοδική δομή της προσπάθειας του λόγω των 3κυματικών που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

Αναμένουμε γρήγορη, η με μικρή καθυστέρηση ανοδική διάσπαση των τοπικών υψηλών στα 877,19. Από τον τρόπο αυτής της διάσπασης θα δοθεί εστίαση στο αντίστοιχο βραχυχρόνιο σενάριο για τον δείκτη.

Είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε την βραχυχρόνια κίνηση του Γ. Δείκτη με αυτή του Djia που συνεχίζει να προσπαθεί για ένα νεότερο τοπικό υψηλό και να συμπληρώσει ένα πρώτο ανοδικό προωθητικό κύμα. 

Τα 2 πολύ βραχυχρόνια βασικά σενάρια που ακολουθούμε θέλουν τον δείκτη να κινηθεί άμεσα ανοδικά. Από την συμπεριφορά του στο τοπικό υψηλό των 876 μονάδων θα γίνει η τελική επιλογή σεναρίου. Δείτε, σχηματικά, την διαγραμματική πορεία του κάθε ενός: 

Εγγραφείτε για περισσότερα...