'

Ο Γ. Δείκτης μπαίνει σταδιακά σε μια άλλη εποχή η οποία τον θέλει να προσπαθεί να υπερβαίνει τα όποια εσωτερικά προβλήματα της Χώρας, να κανονικοποιείται, και να κινείται πλέον με βάση τις διεθνής εξελίξεις (θετικές η αρνητικές).

Αυτό φυσικά, ενέχει και σοβαρούς κινδύνους όταν η διεθνή συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή, όπως το τελευταίο διάστημα.

Απουσία των τραγικών λαθών της προηγούμενης κυβερνητικής πολιτικής, η κινησή του πλέον δεν έχει αρνητικές αποκλίσεις με τις διεθνής αγορές. Αυτό απαιτεί πλέον μέγιστη εστίαση στις διεθνής εξελίξεις για την κατανόηση της πορείας του.

 

Στον παρόν χρόνο, αναμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την δυνατότητα του Djia να πραγματοποιήσει ένα ακόμα νεότερο τοπικό υψηλό. Από την έκβαση αυτής της προσπάθειας θα εξαρτιόταν αν θα είχαμε ένα δεύτερο καθοδικό σκέλος, η όχι.

Στο σχόλιο, στις 22 Σεπτεμβρίου, είχαμε επιστήσει την προσοχή σε τυχόν άρνηση του Djia να το πραγματοποιήσει και στις πιθανές διαγραμματικές ''συνέπειες'' που αυτό θα έχει σε αυτόν και στην Ελληνική αγορά.

Αναπαράγoυμε αυτά τα διαγράμματα αφού τα νούμερα που αφορούν τις στηρίξεις παραμένουν ίδια:

 

με την λίγο ευρύτερη εικόνα να διαμορφώνεται ως εξής:

Εγγραφείτε για περισσότερα...