Υπηρεσίες

  • Εισαγωγή εντολών σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για Ελληνική και Ξένες αγορές
  • Ελληνική αγορά μετοχών-παραγώγων
  • Ξένες αγορές μετοχών-παραγωγων
  • Παράγωγα & CFD's σε εμπορεύματα και ισοτιμίες νομισμάτων
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς & χαρτοφυλακίου