13/11/2023 Η αναμενόμενη ανοδική κίνηση σε πλήρη εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση του καθοδικού 5 κυμάτων. Ο δείκτης S&P500 έχει ήδη προσεγγίσει την πρώτη σημαντική αντίσταση

Διαγραμματικά, η πρώτη σοβαρή ένδειξη ότι επίκειται αρνητική εξέλιξη θα είναι η επιστροφή του δείκτη κάτω από το πολύ τοπικό χαμηλό (4.343 μονάδες). Όσο αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να υποστηριχθεί περαιτέρω ... Read More